biuro@edukatortarnow.pl
tarnow@edukator.net
+48 14 692 67 94
+48 690 022 427

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia – w tym specjalizowanych- ze zmiennym wysięgiem lub z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem – kategoria I WJO (pot. Operator ładowarek teleskopowych marki MANITOU, JCB, MERLO, JLG i innych)

Kursy obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia w tym specjalizowanych (pot. ładowarki teleskopowe) prowadzone są zgodnie z Ustawą o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (z późniejszymi zmianami (Rozp. MGPiPS z dnia 20 lutego 2003 r)

Czas trwania

32 godziny lekcyjne

Cel kursu

Celem szkolenia jest przygotowanie kursanta do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu teoretycznego i praktycznego kursant uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu operatora wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych (pot. ładowarek teleskopowych) w kategorii I WJO

Kwalifikacje operatora wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych, upoważniają do obsługi wózków specjalizowanych w kategorii I WJO, wózków czołowych i bocznych z kategorii II WJO, wózków prowadzonych z kategorii III WJO

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie kursanta do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz przepisów związanych z dozorem technicznym wykonywania zawodu operatora wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych.

Kadra wykładowców i instruktorów zajęć praktycznych

Wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne na kursach operatorów urządzeń transportu bliskiego w danej specjalności posiadają uprawnienia pedagogiczne, długoletnie doświadczenie i odpowiednie wykształcenie oraz wiedzę z zakresu zagadnień wymaganych programem nauczania.

Instruktorzy prowadzący zajęcia praktyczne na kursach operatorów urządzeń transportu bliskiego w danej specjalności, posiadają uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia na urządzenie danej specjalności, doświadczenie w pracy daną maszyną oraz wiedzę z zakresu zagadnień wymaganych programem nauczania.

Minimalne warunki przyjęcia szkolenie

  • wiek: 18 lat,
  • wykształcenie: podstawowe
  • badanie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania zawodu operatora wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych
WRÓĆ DO KURSÓW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Ad360.