biuro@edukatortarnow.pl
tarnow@edukator.net
+48 14 692 67 94
+48 690 022 427

Dofinansowania

KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA

KURSY DLA PRACUJĄCYCH Z DOFINANSOWANIEM 85%

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Edukator, zaprasza osoby pracujące na kursy i szkolenia z 85% dofinansowaniem

Kursant ponosi koszt wkładu własnego w wysokości jedynie 15 % wartości szkolenia.

Informacje i rekrutacja: kom.  660519703 lub 690022427

Warunki uczestnictwa

- ukończone 25 lat, wykształcenie co najwyżej średnie maturalne

- osoby pracujące na dowolny rodzaj umowy o pracę, dzieło, zlecenie

- osoby zamieszkałe w Małopolsce

- osoby w wieku powyżej 50lat, pracujące, brak kryterium wykształcenia

Informacje dodatkowe

- możliwość otrzymania dofinansowania do Usług mają jedynie Uczestnicy Projektu Kierunek Kariera Zawodowa realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

- warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych określonych na stronie kierunek.pociagdokariery.pl oraz skorzystanie z Bilansu Kariery w ramach projektu Kierunek Kariera

- dofinansowanie do usług szkoleniowych/egzaminów wynosi maksymalnie 85%

- każdy uczestnik ma możliwość otrzymania do 337 bonów szkoleniowych o wartości maksymalnej 5055,00zł (w tym 758,25zł wkładu własnego)

- każdy uczestnik Projektu samodzielnie dokonuje wyboru usługi, zgodnej z obszarami określonymi w Bilansie Kariery, spośród ofert dedykowanych dla Uczestników Projektu Kierunek Kariera Zawodowa z Bazy Usług Rozwojowychwww.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Ad360.